MrBuskis: Jag ska ställa upp i nästa val och utlova 114% arbetslöshet. Tänker importera finsk sådan när vi får slut på egen.

MrBuskis: Jag ska ställa upp i nästa val och utlova 114% arbetslöshet. Tänker importera finsk sådan när vi får slut på egen.