mrtnj: Du, som din mun så ofta nött, Att arma flickors fall förkunna, Som prata om din dygd och deras onda köttklister!

mrtnj: Du, som din mun så ofta nött, Att arma flickors fall förkunna, Som prata om din dygd och deras onda köttklister!