Mullberga: Blivit informerad av Borit i matan att mjölken är nästan slut. Därför: endast mjölk till lärarkåren idag.

Mullberga: Blivit informerad av Borit i matan att mjölken är nästan slut. Därför: endast mjölk till lärarkåren idag.