mymarkup: Idag börjar mitt liv som biträdande avdelningschef (inget skämt). På engelska förkortat “Ass Head”.

mymarkup: Idag börjar mitt liv som biträdande avdelningschef (inget skämt). På engelska förkortat “Ass Head”.