mymlan: RT @callemoritz: nyss sett på en persons facebook: religiös åskådning: autist

mymlan: RT @callemoritz: nyss sett på en persons facebook: religiös åskådning: autist