navidmodiri: Tv3 översatte precis “Shemale” till “honhane”.

navidmodiri: Tv3 översatte precis “Shemale” till “honhane”.