nooormann: Skäms lite över att jag så sent som för två år sedan fattade att skrevet sitter där fram och inte där bak.

nooormann: Skäms lite över att jag så sent som för två år sedan fattade att skrevet sitter där fram och inte där bak.