olaberg: Upplysning: Mangs och Breivik gödde sitt hat i långa inre monologer bl a när de satt och sket. Ergo: övervaka toaletterna!

olaberg: Upplysning: Mangs och Breivik gödde sitt hat i långa inre monologer bl a när de satt och sket. Ergo: övervaka toaletterna!