oskardahlbom: Lycka är när en god vän börjar använda Facebook: “You invited Åsa to join Facebook on November 5, 2007. She has just joined.”

oskardahlbom: Lycka är när en god vän börjar använda Facebook: “You invited Åsa to join Facebook on November 5, 2007. She has just joined.”