palace: Funderar på om evolutionen inte skall börja köra keynotes.

palace: Funderar på om evolutionen inte skall börja köra keynotes.