palace: jag tycker den här bilden fått för lite uppmärksamhet den senaste tiden. http://www.flickr.com/photos/martin-palacios/4138142646/

palace: jag tycker den här bilden fått för lite uppmärksamhet den senaste tiden. http://www.flickr.com/photos/martin-palacios/4138142646/