palace: Smashretur på greenpeaseare: Han: – är du med i greenpease än? Jag: – vad tycker du om reklamens intrång i det offentliga rummet?

palace: Smashretur på greenpeaseare: Han: – är du med i greenpease än? Jag: – vad tycker du om reklamens intrång i det offentliga rummet?