patrickkampmann: Andra tips till Carema: kontrollera vilken del av underlaget som har gamla men "ok" organ och använd dessa som "reservdelslager". (Ca$h!!!)

patrickkampmann: Andra tips till Carema: kontrollera vilken del av underlaget som har gamla men “ok” organ och använd dessa som “reservdelslager”. (Ca$h!!!)