perj_84: Förresten din mamma hälsade att hon får projektanställning som ironisk installation på olika gym runt om i Sverige.

perj_84: Förresten din mamma hälsade att hon får projektanställning som ironisk installation på olika gym runt om i Sverige.