perj_84: Nu lajvar jag att jag är från göteborg. Min superkraft är att skämta om att stockholm är sveriges baksida (med varierande grovhet)

perj_84: Nu lajvar jag att jag är från göteborg. Min superkraft är att skämta om att stockholm är sveriges baksida (med varierande grovhet)