perj_84: Om Lill Lindfors skulle gifta sig med Lil Wayne skulle båda heta Lil Wayne.

perj_84: Om Lill Lindfors skulle gifta sig med Lil Wayne skulle båda heta Lil Wayne.