plindberg: ”Enmansföretagarna är Sveriges enskilt största företagargrupp. Deras[…] bidrag till BNP, är hela 15%.” http://j.mp/7JustN

plindberg: ”Enmansföretagarna är Sveriges enskilt största företagargrupp. Deras[…] bidrag till BNP, är hela 15%.” http://j.mp/7JustN