poptonten: Det är väldigt skoj när flickor i åttaårsåldern säger Erik Saade.

poptonten: Det är väldigt skoj när flickor i åttaårsåldern säger Erik Saade.