poptonten: Eftersom det finns fiskbullar så känns det ändå inte helt orimligt att man skulle kunna stöta på köttpinnar.

poptonten: Eftersom det finns fiskbullar så känns det ändå inte helt orimligt att man skulle kunna stöta på köttpinnar.