poptonten: En jävla kärring skriver i Exp att hemmapappor är livsfarliga för sina barn. Vi tar till ett knep från den tid hon representerar – ett bål!

poptonten: En jävla kärring skriver i Exp att hemmapappor är livsfarliga för sina barn. Vi tar till ett knep från den tid hon representerar – ett bål!