poptonten: @MarcusBirro Jag väntar i hörnet vid Seven-Eleven.

poptonten: @MarcusBirro Jag väntar i hörnet vid Seven-Eleven.