poptonten: När jag låg på sjukhus och var 6 år var jag alltid livrädd när vi passerade en dörr där det stod “Huvudförråd”. Inte så konstigt.

poptonten: När jag låg på sjukhus och var 6 år var jag alltid livrädd när vi passerade en dörr där det stod “Huvudförråd”. Inte så konstigt.