PrinsCalle: Jag kan åka snabare en knugen, jag tvivlar inte en sekund på att jag är bättre på att pippa häller. http://t.co/c8AmXSpi

PrinsCalle: Jag kan åka snabare en knugen, jag tvivlar inte en sekund på att jag är bättre på att pippa häller. http://t.co/c8AmXSpi