Pultifagen: ATT FRANSKA ÄR ETT VITT BRÖD VET NOG ALLA MEN ATT DET ÄVEN ÄR ETT SPRÅK ÄR MINDRE KÄNT

Pultifagen: ATT FRANSKA ÄR ETT VITT BRÖD VET NOG ALLA MEN ATT DET ÄVEN ÄR ETT SPRÅK ÄR MINDRE KÄNT