radiogagarin: Alltmedan Johan Norberg skriver en essä om barnens rätt att bo på sin arbetsplats. #svpol

radiogagarin: Alltmedan Johan Norberg skriver en essä om barnens rätt att bo på sin arbetsplats. #svpol