radiogagarin: Julian Lasagne: "Jag red in på en åsna, sen såldes jag för 30 silverpenningar. Men jag kan fortfarande rida ut på Michael Moore."

radiogagarin: Julian Lasagne: “Jag red in på en åsna, sen såldes jag för 30 silverpenningar. Men jag kan fortfarande rida ut på Michael Moore.”