raznu: Snart är det Arsanal-Bajselona. #kissochbajshumor #twittboll

raznu: Snart är det Arsanal-Bajselona. #kissochbajshumor #twittboll