robinhoodi: Vet ni hur mycket Mette-Marits Nobel-utstyrsel kostade? 115 000 kronor. Eller i norska mått: 57,5 kg smör.

robinhoodi: Vet ni hur mycket Mette-Marits Nobel-utstyrsel kostade? 115 000 kronor. Eller i norska mått: 57,5 kg smör.