rockspindeln: om jag inte får jobbet kommer jag svulla i glass. Om jag får jobbet kommer jag svulla i glass. En så kallad win/win situation.

rockspindeln: om jag inte får jobbet kommer jag svulla i glass. Om jag får jobbet kommer jag svulla i glass. En så kallad win/win situation.