rogeraberg: Alltså, kolla gatunamnet som Nokia valde till pressbilden för sin karttjänst. http://feber.se/172250/

rogeraberg: Alltså, kolla gatunamnet som Nokia valde till pressbilden för sin karttjänst. http://feber.se/172250/