sinistrare: RT @himecta "Den känslan" RT @carolinewicks: "pga skönt" RT @drickerte "Dock att jag kom nu." #närtwittrareligger

sinistrare: RT @himecta “Den känslan” RT @carolinewicks: “pga skönt” RT @drickerte “Dock att jag kom nu.” #närtwittrareligger