SirPrankmonkey: Är det i morgon eller på söndag jorden går under? Har klipptid och vill inte missa den.

SirPrankmonkey: Är det i morgon eller på söndag jorden går under? Har klipptid och vill inte missa den.