SJ_AB: Pga tekniska problem med sommartiden återgår vi temporärt till vintertid. Observera att dörrarna stängs 1 h och 30 sek före avgång.

SJ_AB: Pga tekniska problem med sommartiden återgår vi temporärt till vintertid. Observera att dörrarna stängs 1 h och 30 sek före avgång.