Snaskefar: En av mina gamla chefer är underskattad humorwise, “Dansk salladsbar? Det låter som en kysk sköka om du frågar mig”.

Snaskefar: En av mina gamla chefer är underskattad humorwise, “Dansk salladsbar? Det låter som en kysk sköka om du frågar mig”.