sodjoh: Detta är också exempel på vad som kan förändra en bransch. http://www.google.org/powermeter/ Jmf med Googles tjänster inom GPS.

sodjoh: Detta är också exempel på vad som kan förändra en bransch. http://www.google.org/powermeter/ Jmf med Googles tjänster inom GPS.