stefanronge: Viljan att logga in och kommentera med FB på DN.se inte stor än så länge. Här 5 (2 personer) av 379 komm http://bit.ly/6oZxLC

stefanronge: Viljan att logga in och kommentera med FB på DN.se inte stor än så länge. Här 5 (2 personer) av 379 komm http://bit.ly/6oZxLC