stefanspjut: Tidskriften Komma läggs ner och precis så lyder TT Spektras rubrik. Det är försumligt, rentav tjänstefel att inte ha "Komma sätter punkt."

stefanspjut: Tidskriften Komma läggs ner och precis så lyder TT Spektras rubrik. Det är försumligt, rentav tjänstefel att inte ha “Komma sätter punkt.”