stellan: Kållektivavtal kan man bara teckna i Jöttebårrj! RT @maritaulvskog: Bättre kållektivavtal för LO:s kvinnor nu? Måste bli så! #LOkongressen

stellan: Kållektivavtal kan man bara teckna i Jöttebårrj! RT @maritaulvskog: Bättre kållektivavtal för LO:s kvinnor nu? Måste bli så! #LOkongressen