stielli: Mycket “vill ha” här ikväll. Det heter “kan jag be att få”.

stielli: Mycket “vill ha” här ikväll. Det heter “kan jag be att få”.