stroemberg: Jag skulle vilja vara Göran Greiders hår: Rutinerat, fritänkande och doesn’t give a shit. Bara kliva upp och köra, inte bekymra sig.

stroemberg: Jag skulle vilja vara Göran Greiders hår: Rutinerat, fritänkande och doesn’t give a shit. Bara kliva upp och köra, inte bekymra sig.