stroemberg: Man hör om mycket hatbrott dessa dagar. Inte alls lika mycket hattbrott dock. Som mösshandel eller luvendrejeri.

stroemberg: Man hör om mycket hatbrott dessa dagar. Inte alls lika mycket hattbrott dock. Som mösshandel eller luvendrejeri.