SVTKarlsson: Tittar på skidskyttet och konstaterar att skjutmomentet verkar svårt när man inte ser tavlan.

SVTKarlsson: Tittar på skidskyttet och konstaterar att skjutmomentet verkar svårt när man inte ser tavlan.