SVTKarlsson: Tjohoo!! Ha intenetuppkoppling fo fosta gangen pa fela daga. Men som ni make a det naga bokstave som inte fungea. Till exempel bokstaven .

SVTKarlsson: Tjohoo!! Ha intenetuppkoppling fo fosta gangen pa fela daga. Men som ni make a det naga bokstave som inte fungea. Till exempel bokstaven .