thomasfrostberg: Hur är det etiskt försvarbart att publicera Elin Nordegrens desperata 911-samtal som webb-tv och göra underhållning av en utsatt situation?

thomasfrostberg: Hur är det etiskt försvarbart att publicera Elin Nordegrens desperata 911-samtal som webb-tv och göra underhållning av en utsatt situation?