thomasfrostberg: Nicklas Lundblad: “Proletärerna har tagit över produktionsmedlen, precis som Marx förutspådde. Vi kallar dem bara användare i medievärlden.”

thomasfrostberg: Nicklas Lundblad: “Proletärerna har tagit över produktionsmedlen, precis som Marx förutspådde. Vi kallar dem bara användare i medievärlden.”