tinnberg: Älskar GPS:en i min iPhone, inte så mycket för att den får mig gå mer rätt utan för att den får mig våga gå mer fel. Gott Nytt på det!

tinnberg: Älskar GPS:en i min iPhone, inte så mycket för att den får mig gå mer rätt utan för att den får mig våga gå mer fel. Gott Nytt på det!