tovehansson: Vad ska man med möten till när man har Google Doc? Världens bästa för idéspåning med kollegorna!

tovehansson: Vad ska man med möten till när man har Google Doc? Världens bästa för idéspåning med kollegorna!