trumper: Gowalla måste vara tjuvarnas våta dröm, komplett med in- och utcheckningklockslag, restider, nätverksinfo och semesterrutter. #gowalla

trumper: Gowalla måste vara tjuvarnas våta dröm, komplett med in- och utcheckningklockslag, restider, nätverksinfo och semesterrutter. #gowalla