UMalmros: Tips till statliga myndigheter. Firmafest: Karaoke, lådvin & starköl, köttbullsmacka, Folkets hus. Pris 300 kr/person.

UMalmros: Tips till statliga myndigheter. Firmafest: Karaoke, lådvin & starköl, köttbullsmacka, Folkets hus. Pris 300 kr/person.