undergranskning: på twitter kan man vara på flera ställen samtidigt men till ingen som helst nytta.

undergranskning: på twitter kan man vara på flera ställen samtidigt men till ingen som helst nytta.